Usmjerenost na potrebe Kupca i zadovoljstvo Kupca izvršenim poslom, brzina i kvaliteta realiziranih isporuka proizvoda i usluga, najvažnije su vrijednosti prema kojima tvrtka Carta d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području proizvodnje industrijskih vreća i njihovom prometu. Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
  • kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s kupcima i dobavljačima
  • kontinuirano pratiti svjetske trendove u proizvodnji te iste primjenjivati u svom radu
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve
  • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001