Zajedno do fondova EUEuropski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Rast konkurentnosti proizvodnje papirnate ambalaže u Osijeku

Kratki opis projekta: Dana 01.12.2017., poduzeće Carta d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rast konkurentnosti proizvodnje papirnate ambalaže u Osijeku“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0358. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će proširenje kapaciteta proizvodnje i širenje proizvodnog asortimana kroz ulaganje u rekonstrukciju krovišta, nabavom strojeva i opreme, provedbom edukacije zaposlenika te marketinškim i savjetodavnim aktivnostima.

Ciljevi projekta: Cilj projekta je rast konkurentnosti poduzeća kroz povećanje prihoda od prodaje, povećanje prihoda od izvoza, rast broja zaposlenih, rekonstrukciju krovišta proizvodno-poslovnog prostora, nabavu novih strojeva i opreme te edukaciju djelatnika za korištenje novih strojeva i opreme.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast proizvodnih kapaciteta kroz rekonstrukciju krovišta proizvodno-poslovnog prostora i nabavu novih strojeva i opreme
  • Zapošljavanje novih djelatnika
  • Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika
  • Projektne aktivnosti provedene na vrijeme
  • Provedba projekta prezentiranja stalnim i potencijalnim klijentima te široj zajednici.

Ukupna vrijednost projekta: 30.521.543,46 HRK

EU sufinanciranje projekta: 11.648.905,02 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01. prosinca 2017. – 01. prosinca 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Branka Hitner, branka.hitner@carta.hr, +385 31 358 658

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/kompetentnost-razvoj-msp/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Carta d.o.o.