Uvođenje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u tvornici industrijskih vreća u Osijeku
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Uvođenje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u tvornici industrijskih vreća u Osijeku

Kratki opis projekta: Dana 22.12.2021. poduzeće Carta d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Uvođenje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u tvornici industrijskih vreća u Osijeku“, referentna oznaka ugovora KK.04.1.1.03.0248. Provedba projekta sufinancirana je iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021. -2026.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeću Carta d.o.o. ostvarit će se ugradnjom fotonaponskih pretvarača stupnja iskoristivosti većeg od 15% za vlastitu proizvodnju električne energije i s namjenom za vlastitu potrošnju, ugradnjom učinkovitijeg sustava rasvjete, ugradnjom dizalice topline zrak/voda visokog energetskog razreda za potrebe grijanja i hlađenja zgrade, zamjenom zastarjelog stroja uzdužnog rezača i preše za papir, te energetskom obnovom ovojnice. Tim mjerama ostvarit će se ušteda godišnje isporučene energije u iznosu 287.395,0 kWh (66%) u proizvodnom pogonu i 107.222,0 kWh (62,6%) u zgradi.

Ciljevi projekta: smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini u proizvodnom pogonu i u zgradi, smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini za cijelo poduzeće, ukupna ušteda energije u proizvodnom pogonu, postizanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije nakon provedbe projekta, smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini, smanjenje isporučene količine energije iz konvencionalnih izvora nakon provedbe mjera, zamjena goriva s ekološki nepovoljne električne energije na ekološki povoljniju solarnu energiju.

Očekivani rezultati projekta:

  • smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini za 66,0% u proizvodnom pogonu i 62,6% u zgradi
  • smanjenje količine isporučene energije na godišnjoj razini za 65,1% za cijelo poduzeće
  • ukupna ušteda energije u proizvodnom pogonu
  • godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora nakon provedbe projekta (električne energije iz fotonaponske elektrane i toplinske energije za grijanje iz dizalice topline zrak/voda)
  • smanjenje emisije CO2
  • smanjenje isporučene količine energije iz konvencionalnih izvora nakon provedbe mjera za 65,1%
  • zamjena goriva s ekološki nepovoljne električne energije na ekološki povoljniju solarnu energiju

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.202.227,37 EUR

EU sufinanciranje projekta: 905.514,88 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2020. do 15.06.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Branka Hitner, mail: branka.hitner@carta.hr, tel: +385 31 358 658

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-proizvodnim-industrijama/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Carta d.o.o.